Šolska prehrana

Alergeni

Alergeni oz. živila, ki povzročajo preobčutljivost

Oznaka alergena na jedilniku

Vrsta alergena

       Ž Žita, ki vsebujejo gluten
       Ra Raki
       J Jajca
       R Ribe
       A Arašidi
       S Soja
       M Mleko in mlečni proizvodi
       O Oreščki
       Lz Listna zelena
       G Gorčično seme
       Ss Sezamovo seme
       Žd Žveplov dioksid
       Vb Volčji bob
       Me Mehkužci
Dostopnost