Projekti Erasmus+

Na šoli se ob sodelovanju s Centom Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) aktivno vključujemo v mednarodne projekte Erasmus+. Trenutno se izvaja en projekt.

Z roko v roki do zdravja in sodobnih znanj (KA122-SCH) (2023-2024)

Otroštvo in mladostništvo sta ključni obdobji v razvoju posameznika. Takrat se razvijajo družbene in čustvene navade, ki pomembno vplivajo na duševno zdravje v nadaljnjem življenju. Pomembno je, da posameznik razvije primerne obrambne mehanizme, strategije reševanja problemov, vzpostavi primerne medosebne odnose in doseže primerno raven čustvene inteligentnosti. Za uspešno doseganje teh ciljev potrebuje podporno in spodbudno okolje tako doma kot v šoli. Projekt se zavzema za opolnomočenje tako učencev kot učiteljev z zavedanjem o pomembnosti duševnega zdravja za uspešno vključevanje otrok v šolski vsakdan. Cilj je ustvariti podporno okolje, ki spodbuja duševno dobrobit in omogoča učencem, da se učijo, razvijajo in rastejo v zdravem duhovnem okolju. Eden od glavnih ciljev projekta je razvijanje digitalnih kompetenc pri učencih, še posebej pri ranljivih skupinah, kot so učenci Romi, tujci in učenci iz socialno šibkejših družin. To vključuje usposabljanje in podporo, ki omogoča tem skupinam, da se bolje vključijo v sodobno digitalno družbo. Projekt spodbuja sprejemanje multikulturnosti na šoli kot ključnega elementa za lažje vključevanje različnih profilov učencev v šolski vsakdan. Cilj je ustvariti šolsko okolje, ki slavi raznolikost, spoštuje različne kulture in spodbuja medkulturni dialog. Skupna nit projekta je usmerjenost v vključevanje in uspeh vseh učencev, ne glede na njihov izvor, socialni status ali kulturo. Projekt si prizadeva zagotoviti, da vsak učenec dobi enake možnosti za učenje, rast in razvoj v šolskem okolju.

Erasmus+: Open Your Doors to Digital Age (2019-2022 - zaključeno)

Namen projekta je postopno učenje robotike in kodiranja: kako sestaviti in programirati mikrokontroler Arduino. Vmes bomo tudi izvledli “odklopljene aktivnosti”, torej odmislili elektronske naprave in izvesti rekreativne in kulturne aktivnosti. Učenci bodo svoje izdelke tudi predstavljali na srečanjih na šolah v vseh državah. V njem poleg naše šole sodelujejo še šole iz Turčije, Portugalske, Španije in Italije.

Koordinator projekta: Simon Hauko

Legends are Back (2021-2023 - zaključeno)

Glavni cilj projekta je, enotno vključevanje vseh učencev v vzgojno izobraževalno delo ne glede na spol, etnično pripadnost, socialno ozadje, njihove sposobnosti in zmožnosti, ki so podprti z različnimi mehanizmi in metodami. Z uporabo legend, mitov, tradicionalnih zgodb, bodo učenci razvijali in krepili svoja družbena in čustvena področja.

V projektu sodelujejo Italija, Poljska, Portugalska in Slovenija. Projekt traja od septembra 2020 do avgusta 2022. Čeprav je v projekt vključena celotna šola, se intenzivneje vključujejo učenci zadnje triade (7. do 9. razreda).

 

Koordinatorka projekta: Monika Krančič

Združeni v multikulturnosti (2021-2023 - zaključeno)

V svoj strateški razvoj prihodnosti želimo vključiti aktivnosti, ki bodo v našem šolskem prostoru pripomogle k boljšemu razvoju vseh učiteljev na medkulturnem dialogu ter enakovrednem obravnavanju različnih kultur, ver in etničnih skupin.

Svoja znanja iz izkušnje je potrebno deliti in prenesti na ostale učitelje in svetovalno službo, prav tako pa tudi v lokalno okolje. Ustrezen pristop je ključnega pomena, saj se morajo tematike obravnavati iz različnih zornih kotov, prav tako mora učitelj učence naučiti, da zgodovine ne smejo brati le iz strani zmagovalcev ali poražencev temveč si o določenih dogodkih ustvariti lastno objektivno sliko. Če želimo v lokalni okolici zmanjšati predsodke, moramo na njih gledati enakovredno.

Dostopnost