Šolski prevozi

Šolski prevozi v letošnjem šolskem letu ostajajo enaki, kot v lanskem šolskem letu.

 

 

Prevoznik šolskih prevozov je AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d. d.

Vozni red Sobočanec

Uradna spletna stran

Dostopnost