Na spletni strani https://www.ric.si/nacionalno-preverjanje-znanja/splosne-informacije/ je objavljena publikacija Nacionalno preverjanje znanja – Informacije za učence in starše, za šolsko leto 2023/2024. Knjižica je objavljena pod razdelkom Splošne informacije, tudi v prevodu v italijanski in madžarski jezik, v slovenskem jeziku pa je dostopna tudi na tej povezavi.

Informativno knjižico že vsa leta od vpeljave nacionalnega preverjanja znanja pripravita Državni izpitni center in Državna komisija za vodenje nacionalnega preverjanja znanja, namenjena pa je v prvi vrsti učencem, ki v tekočem šolskem letu opravljajo nacionalno preverjane znanja (NPZ) in njihovim staršem. Knjižica o nacionalnem preverjanju znanja vsebuje vse ključne napotke, informacije in osnovne podatke o namenu in izvedbi nacionalnega preverjanja znanja, vključno z datumi tako neposredne izvedbe v mesecu maju, kakor tudi ostalimi pomembnimi datumi v tekočem šolskem letu, zato bi si želeli, da se učenci in starši z njeno vsebino seznanijo.

Izbor tretjega predmeta pri NPZ v šolskem letu 2023/2024

V skladu z Zakonom o osnovni šoli in s sklepom ministra z dne 5. julija 2023 so bili izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda osnovne šole izbrani štirje predmeti za določitev tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda osnovne šole opravljali NPZ v šolskem letu 2023/2024. Ti predmeti so: fizika, likovna umetnost, tuji jezik in zgodovina.

Osnovni šoli I Murska Sobota je bil določen tretji predmet ZGODOVINA, sklep oziroma celotni seznam šol glede izbora tretjega predmeta pa je objavljen tukaj.

 

Dostopnost