S poklicno prihodnostjo se na otroškem parlamentu ukvarjamo tudi v tem šolskem letu. Tako smo v preteklem tednu, v sredo, 23.3. izpeljali šolski otroški parlament, katerega so se udeležili predstavniki oddelčnih skupnosti. Njihovim ugotovitvam je prisluhnil tudi naš ravnatelj Aleš Benko, mentorica otroškega parlamenta Melita Čeleš ter mentorica šolske skupnosti Renata Kranjc Vöröš.

Mladi parlamentarci so v prvem delu predstavili kako je potekalo njihovo delo v oddelčnih skupnostih. Tako so učenci obiskali različna podjetja in spoznavali poklice; opisovali poklice, ki jih želijo opravljati; ogledali so si videoposnetke (poklici prihodnosti, zanimivi poklici, poklici, ki izumirajo); raziskali poklice, ki primanjkujejo in tiste, ki jih je preveč; spoznavali in izpostavili svoje osebnostne lastnosti ter jih povezovali s poklici; povabili so srednješolce, ki so jim predstavili srednje šole; izdelovali so plakate in risbe o njihovem sanjskem poklicu; iskali so prednosti in pomanjkljivosti študija in dela v tujini; spoznavali so nenavadne poklice kot so čuvaj na otoku, osebni nakupovalec, urejevalec garderobnih omar ter obiskali CIPS – karierno središče.

Na otroškem parlamentu smo preko predstavitev razvili prijetno debato. Učenci so izpostavili, da je pogovor o poklicih zelo pomemben in si želijo še več znanj in spretnosti na tem področju.

Ugotavljajo, da se dogajajo korenite spremembe na področju zdravstva, farmacije, biologije, naravoslovnih ved, tehnologije in se pojavljajo vedno novi poklici. Mladi bi radi podrobneje spoznali poklice prihodnosti in si pridobili čimveč praktičnih izkušenj. Čeprav menijo, da so v nekaterih pogledih še vedno premladi za tako pomembne odločitve kot je to izbira poklica. Ob tem jim stojijo ob strani njihovi pomembni  odrasli, informacije pa pridobivajo tudi od sovrstnikov, sorodnikov, učiteljev, preko medijev…

Prav tako pa je potekal že 32. medobčinski otroški parlament, katerega sta se udeležila tudi predstavnika naše šole Nuša Škrilec in Saša Mlekuž. Na Osnovni šoli III sta skupaj z učenci ostalih šol sodelovala v delavnicah in zelo dobro zastopala in izražala svoje mnenje o poklicni prihodnosti.

Mentorica otroškega parlamenta
Melita Čeleš

Dostopnost