Spoštovani!

Obveščam vas, da je Vlada RS na seji dne 5. 11. 2021 sprejela Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Nekaj bistvenih izsekov iz Odloka:

Pogoja PCT ni potrebno izpolnjevati:

1) osebam, ki so mlajše od 12 let,
2) osebam, ki so vključene v storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji,
3) osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, 1., 2. ali 3. razred osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
d) osebam, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 12. leta starosti,
e) učencem in dijakom pri prevozu z javnim potniškim prometom.

Uporaba zaščitne maske (Odlok začne veljati s ponedeljkom, 8. 11. 2021!)

Uporaba zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2 (v nadaljevanju zaščitna maska) je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Niso več dovoljene zaščitne maske iz blaga. Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra.

Tudi po novem odloku zaščitna maska ni obvezna za:

1) otroke do dopolnjenega 6. leta starosti;
2) vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok – pomočnike vzgojitelja pri opravljanju neposrednega dela z otroki;
3) nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah;
4) osebe, ki izvajajo športno vadbo;
5) osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena;
6) učence pri pouku športa in športne vzgoje, učence glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta, ter dijake pri pouku plesa, petja in inštrumenta;
g) ob upoštevanju pogoja PCT v šolski jedilnici.

V tednu od 8. 11. do 14. 11. 2021 se učenci samotestirajo s testi HAG za samotestiranje še dvakrat  tedensko, v ponedeljek in sredo zjutraj pred odhodom v šolo (samotestiranje opravijo doma). V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju na SARS-CoV-2 na domu učenec ali starši oziroma zakoniti zastopniki nemudoma obvestijo izbranega osebnega zdravnika. V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju izbrani osebni zdravnik napoti učenca na PCR testiranje. Učenec počaka na izvid PCR testiranja doma v samoizolaciji. Učenec ne sme zapuščati doma, omejiti mora stike z ostalimi osebami in dosledno upoštevati priporočila za preprečevanje širjenja bolezni. V primeru pozitivnega PCR testa starši oziroma zakoniti zastopniki obvestijo šolo ter izbranega osebnega zdravnika.

Spremembe pri samotestiranju

Od 15. 11. 2021 bo izvajanje samotestiranja potekalo trikrat tedensko v prostorih VIZ za učence.

Testiranje s testi HAG za samotestiranje opravijo vsi učenci osnovne šole razen če izpolnjujejo pogoje prebolevnosti ali cepljenja.

Učenci izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojnoizobraževalnega programa trikrat tedensko, pri čemer se samotestiranje opravi v vzgojnoizobraževalnem zavodu. Testiranje bo potekalo ob ponedeljkih, sredah in petkih pred začetkom pouka v matičnih učilnicah pod nadzorom učiteljev, ki bodo 1. šolsko uro izvajali pouk. Na dan objavljenega testiranja učenec prinese svoj test v šolo oziroma zavod. V primeru pozitivnega rezultata s testom HAG za samotestiranje se učenca napoti v izolirano sobo ter obvesti njihove starše. Starši učenca odpeljejo domov in obvestijo izbranega zdravnika o pozitivnem testu.

Testiranje s testi HAG za samotestiranje izvedejo učenci tudi za udeležbo v športnih programih, športno rekreativnih dejavnostih in obšolskih dejavnostih.

Učencu pripada 15 testov HAG za samotestiranje na mesec. Testi se tako kot do sedaj in pod enakimi pogoji dobijo v lekarni.

Z upoštevanjem navodil in priporočil bomo pripomogli k zmanjšanju okužb in razvoju bolezni ter ohranjali vzgojno-izobraževalni proces v prostorih šole.

Lep dan še naprej in ostanite zdravi!

Ravnatelj:

Aleš Benko

Dostopnost