PROTOKOL SAMOTESTIRANJA UČENCEV V OSNOVNIH ŠOLAH

PROTOKOL SAMOTESTIRANJA UČENCEV V OSNOVNIH ŠOLAH

Spoštovani starši!

S strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo dobili okrožnico, v kateri nas naprošajo, da vas obvestimo o spremembah Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-COV-2 in Protokolu samotestiranja, ki so ga pripravili na Ministrstvu za zdravje.

PROTOKOL SAMOTESTIRANJA UČENCEV V OSNOVNIH ŠOLAH
I.

(1) Redno samotestiranje na SARS-CoV-2 predstavlja presejalni program, ki omogoča hitro identifikacijo asimptomastkih oseb in oseb v presimptomatskem obdobju, njihov hiter umik in s tem prekinitev širjenja okužbe s koronavirusom.
(2) S tem protokolom se določajo ciljna skupina, izvajalci, obseg in postopek izvedbe samotestiranja oseb s hitrimi antigenskimi testi na SARS-CoV-2.

II.

(1) Samotestiranje na SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi poteka za vse učence v osnovnih šolah in za učence, ki so vključeni v tretjo do šesto stopnjo posebnega programa, razen če iz objektivnih razlogov to ni mogoče v domačem okolju ter za otroke in mladostnike, vključene v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, ustanovljenih za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, v domačem okolju ali v zavodu (v nadaljevanju: učenci).
(2) Samotestiranje na SARS-CoV-2 je prostovoljno in brezplačno.
(3) Samotestiranje na SARS-CoV- 2 se izvaja dvakrat tedensko, praviloma ob ponedeljkih in sredah.
(4) Učencu pripada za prostovoljno samotestiranje 10 testov na mesec, ki jih pridobi učenec oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki v lekarni na kartico zdravstvenega zavarovanja ali s potrdilom o vpisu oziroma vključenosti v zavod.
(5) Prostovoljno se samotestirajo učenci, ki niso preboleli COVID-19 in tisti, ki so preboleli COVID-19 in je od okužbe minilo več kot šest mesecev.

III.

(1) Samotestiranje na SARS-CoV-2 poteka z verificiranimi hitrimi antigenskimi testi na SARSCoV-2, ki izpolnjujejo pogoje za ta namen. V primeru pozitivnega hitrega antigenskega testa se ta potrdi s standardnim PCR testom.

IV.

(1) Pogoj za samotestiranje na SARS-CoV-2 je, da se učenec počuti zdrav, brez znakov akutne okužbe dihal ali prebavil. V primeru bolezenskih znakov mora učenec oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki poklicati v ambulanto izbranega osebnega zdravnika ali koncesionarja (v primeru odsotnosti izbranega osebnega zdravnika kontaktirajo dežurno službo), ki ga bo napotil v izolacijo in podal vsa nadaljnja navodila.
(2) Odpadke pri izvajanju prostovoljnega samo-testiranja na SARS-CoV-2 (npr. uporabljene robčke, testne materiale) ter odpadke od čiščenja prostorov (npr. krpe za enkratno uporabo), je treba odložiti v plastično vrečo za smeti in jo, ko je polna, tesno zavezati. Vsebine vreč se ne tlači, odpadkov se po odlaganju v vrečo ne dotika več. Vrečo je treba namestiti v drugo plastično vrečo za smeti in jo tesno zavezati ter označiti, postavi se jo ločeno od ostalih odpadkov, kjer ni dostopna otrokom in se jo ločeno hrani vsaj 72 ur, preden se jo odloži v zabojnik za mešane komunalne odpadke (ostale odpadke). Napolnjenih in označenih vreč z odpadki pri prostovoljnem samo-testiranju naj se nikoli ne odpira.

V.

(1) V primeru pozitivnega rezultata testa učenca pri samotestiranju na SARS-CoV-2 na domu učenec ali starši oziroma zakoniti zastopniki nemudoma obvestijo izbranega osebnega zdravnika (v primeru njegove odsotnosti dežurno službo) oziroma kontaktno točko zdravstvenega doma za PCR testiranje v kraju bivanja.
(2) V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju izbrani osebni zdravnik (v primeru njegove odsotnosti dežurna služba) napoti učenca na PCR testiranje oziroma se za PCR testiranje na kontaktni točki zdravstvenega doma za PCR testiranje v kraju bivanja dogovorijo starši oziroma polnoletni učenec.
(3) Učenec počaka na izvid PCR testiranja doma v samoizolaciji. Učenec ne sme zapuščati doma, omejiti mora stike z ostalimi osebami in dosledno upoštevati priporočila za preprečevanje širjenja bolezni.
(4) V primeru pozitivnega PCR testa učenec sam ali starši oziroma zakoniti zastopniki obvestijo ravnatelja šole oziroma osebo, ki jo za to pooblasti ravnatelj ali oseba, ki jo za to pooblasti ravnatelj, in otrokovega izbranega osebnega zdravnika.
(5) Ravnatelj ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu ravna v skladu z navodili NIJZ (Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) in dijaškim domovom (DD) ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu). Ukrepanje v VIZ se prične po pozitivnem rezultatu potrditvenega testa s PCR metodo.
(6) V primeru negativnega PCR testa učenec nadaljuje proces izobraževanja oziroma pouka.

MAG. Franc Vindišar
DRŽAVNI SEKRETAR

 

Teden programiranja

Ob obeležitvi tedna programiranja, ki je trajala kar dva tedna, smo z učenci izbirnih predmetov od 4. do 9. razreda pogledali v svet programiranja in se preizkusili v usmerjanju likov v Minecraft, Angry Birds, Code Wars, Ozaria s programsko kodo.

(več …)

Teden programiranja

Ob obeležitvi tedna programiranja, ki je trajala kar dva tedna, smo z učenci izbirnih predmetov od 4. do 9. razreda pogledali v svet programiranja in se preizkusili v usmerjanju likov v Minecraft, Angry Birds, Code Wars, Ozaria s programsko kodo.

Pirati plastike

Pirati plastike

18. 10. 2021 so učenci 6. razredov v okviru programa za nadarjene sodelovali v mladinski znanstveni akciji »Plastic Pirates – Go Europe!«. V okviru akcije so bile istočasno dejavne skupine mladostnikov v Nemčiji, na Portugalskem in v Sloveniji.

Delo je potekalo na terenu, in sicer ob reki Ledavi, kjer smo zbirali in vzorčili število in količino odpadkov ob reki. Glede na zbrane odpadke, smo ugotovili, da je bila kar tretjina odpadkov iz plastike. Mrežo, skozi katero se je eno uro stekala voda reke Ledave, smo poslali na Morsko biološko postajo Piran, kjer bodo s posebnimi postopki ugotavljali vsebnost mikroplastike v reki Ledavi.

Melita Žerdin in Andreja Strašek

Literarni natečaj SHOJENE POTI

Literarni natečaj SHOJENE POTI

V četrtek, 21.10.2021, smo učenci: SARA ŠTEVANČEC, ZALA TITAN, ŽAN KOUS IN GAL KATANČIČ obiskali galerijo Mozaik.Prireditev je bila namenjena izdaji zbornika Shojene poti 17, v katerem so objavljena tudi naša dela. V galeriji nas je najprej pozdravila predsednica društva, gospa Angela Novak. S kulturnim programom so se predstavili učenci iz Osnovne šole II Murska Sobota. Nekaj svojih del iz zbornika so predstavili tudi upokojeni ljubiteljski pisatelji in likovniki. Njihova dela so mi bila še posebej všeč, ker smo z njimi izvedeli način življenja nekoč in njihove posebne spomine. Društvo nas je na koncu tudi pogostilo z različnim pecivom in pijačo. V spomin pa je vsak od nas dobil tudi svojo kopijo zbirnika.

 

Sara Števančec,  7. b                                                   

 

Dostopnost