VPOGLEDI V NPZ – 6. razred

Spoštovani starši!

V začetku meseca maja so učenci 6. razreda opravljali nacionalno preverjanje znanja (NPZ) pri predmetih SLOVENŠČINA, MATEMATIKA in TUJI JEZIK (angleščina, nemščina). Dostop do ovrednotenih preizkusov učencev vam bo omogočen na spletni strani Državnega izpitnega centra (http://npz.ric.si) od 7. 6. do 9. 6. 2021 (od ponedeljka do srede).

Vpogledi v ovrednotene preizkuse NPZ po posameznih področjih z učitelji predmetov (SLJ, MAT in TJ (angleščina, nemščina)) bodo staršem oz. skrbnikom učencev 6. razreda omogočeni preko učilnic MS Teams v torek, 8. 6. 2021, od 16. do 17. ure.

Do preizkusov v pdf obliki lahko dostopate s šifro učenca in njegovo številko EMŠO. Šifro za dostop so učenci prejeli v šoli prvi dan pisanja NPZ.

Vodstvo šole

 
 

Več prispevkov iz Novice