OBVESTILO STARŠEM o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela od 1. 4. 2021 naprej

Spoštovani starši!

Vlada RS je dne 28. 3. 2021 zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja. Od 1. 4. do 11. 4. 2021 se ustavlja javno življenje, s tem pa se zapirajo tudi šole.

Pouk bo v tem času za učence potekal na daljavo in sicer po že znanem in ustaljenem načinu – gradiva bodo naložena v spletnih učilnicah, učitelji bodo posredovali termine za video ure.

Šola bo organizirala nujno varstvo za učence od 1. do 3. razreda, katerih starši morajo zaradi narave svojega dela le-to opravljati na delovnem mestu. Odlok določa, da se zaposlitev staršev ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca, kar pomeni, da morajo starši predložiti ustrezno potrdilo o zaposlitvi.

Potrdilo delodajalca

Nujno varstvo se organizira za otroke in učence, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih enotah.

Starše teh učencev prosimo, da nam sporočite, ali vaš otrok v času zaprtja šole potrebuje nujno varstvo. Nujno varstvo bo organizirano od 6.00 do 15.00.

V šoli bomo v času nujnega varstva organizirali za učence dopoldansko malico in kosilo, v kolikor je/bo učenec na ta dva obroka naročen.

Prosimo, da razredničarki svojega otroka sporočite:

  • ali bo vaš otrok potreboval nujno varstvo (od katere do katere ure) in
  • ali bo vaš otrok naročen na dopoldansko malico in/ali kosilo.

Podatke sporočite svoji razredničarki do srede, 31. 3. 2021, do 14.00!

Za učence, ki se izobražujejo na daljavo, bo šola zagotavljala topli obrok skladno s kriteriji, kot je to veljalo tudi ob prvem  zaprtju šole v tem šolskem letu. V kolikor želite svojega otroka prijaviti na brezplačni topli obrok (subvencionirano kosilo), prijavo sporočite razredniku.

Ker bo kuhinja obratovala, vabimo tudi starše (plačnike kosil), da prijavijo svojega otroka na kosilo, ki ga bo možno prevzeti v šoli.

Za dodatne informacije se obrnite na ustaljen način komunikacije, na razrednike ali nas pokličite v tajništvo šole na tel. 02/537-14-60 oz. 051/358-710.

S skupnimi močmi bomo premagali tudi ta izziv, kot smo že mnoge do sedaj!

Ostanite zdravi!

Vodstvo šole

 
 

Več prispevkov iz Novice