Nadaljevanje pouka na daljavo

Spoštovani starši, dragi učenci!

V skladu z okrožnico MIZŠ, ki smo jo šole prejele 13. 11. 2020, sporočamo, da je Vlada RS zaradi še vedno neugodne epidemiološke situacije v državi sprejela odločitev o podaljšanju trenutno veljavnih ukrepov. S tem se je podaljšal tudi ukrep, ki velja za šole, da se bo od ponedeljka, 16. 11. 2020 za vse učence osnovne šole pouk še naprej izvajal na daljavo.

Ta oblika pouka zahteva drugačne pristope od tistega, ki se odvija v šoli v živo, a tudi pri tej obliki ne gre brez kontinuiranega dela in resnega pristopa.

Dragi učenci, svetujemo vam, da se tudi pri učenju na daljavo potrudite po svojih najboljših močeh, da se aktivno vključujete v pouk in sproti rešujte naloge, ki vam jih pripravljajo učitelji v spletnih učilnicah. Video ure pa so priložnost, da se srečate z učitelji in sošolci v živo in se pogovorite o učnih vsebinah, pa tudi o drugih vsakodnevnih stvareh.

Želimo, da z odgovornim ravnanjem poskrbite za svoje zdravje in zdravje drugih, pa tudi za svoje dobro počutje in razvedrilo na način, ki vam najbolj ustreza.

Hvala tudi vam, spoštovani starši!

Zavedamo se, da je vaša vloga v okoliščinah, v katerih smo se znašli, iz različnih razlogov zelo pomembna. Zahvaljujemo se vam, da spodbujate otroke pri izpolnjevanju šolskih obveznosti, v tej novi obliki dela – na daljavo.

Želimo vam, da ostanete zdravi!

Vodstvo šole

 
 

Več prispevkov iz Novice