TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

Tradicionalni slovenski zajtrk je projekt, ki poteka ob dnevu slovenske hrane in ga obeležujemo tretji petek v mesecu novembru.

Namen tega projekta je izobraževati, obveščati in ozaveščati šolajočo se mladino in tudi širšo javnost o pomenu zajtrka in zdrave prehrane ter izboljšanju prehranskih navad, o pomenu in prednostih lokalne oziroma slovenske hrane, o pomenu kmetijstva in čebelarstva za pridelavo hrane ter njunem vplivu na okolje, o pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih in racionalnem ravnanju z embalažo. Pomembno je tudi splošno ozaveščanje mladine o zdravem načinu življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.

Tudi letos bomo tretji petek v novembru (20. 11.2020) obeležili dan slovenske hrane in spremljajoči Tradicionalni slovenski zajtrk (TSZ). Tradicionalni slovenski zajtrk  bo letos jubilejni, že deseti po vrsti.

Izvedba Tradicionalnega slovenskega zajtrka bo letos zaradi epidemije covid-19 drugačna, kot v preteklih letih, ko so otroci v šolah/vrtcih na ta dan zajtrkovali črn kruh, med, maslo, mleko in jabolko – vse slovenskega porekla in izvedli različne dejavnosti na to temo.

Tako bo letos  velika pozornost namenjena ozaveščanju in spodbujanju širše javnosti k obeležitvi dneva slovenske hrane na način zajtrkovanja doma z izbranimi živili (kruhom, maslom, mlekom, medom in jabolkom).

Tukaj imajo pomembno vlogo tudi starši/skrbniki, da otrokom predstavijo  pomen rednega zajtrkovanja ter poseganja po lokalnih živilih.

 V času, ko so otroci doma in se izobražujejo na daljavo, je zelo pomembno dan začeti z zajtrkom, ki telo oskrbi s potrebno energijo in hranilnimi snovmi. Zajtrkovanje pozitivno vpliva tudi na učenje.

Letos ste povabljeni, da si pripravite Tradicionalni slovenski zajtrk doma. V pripravo zajtrka vključite živila, značilna za »klasičen« Tradicionalni slovenski zajtrk (črni kruh, maslo, med, mleko in jabolko).

OSTANITE ZDRAVI!

Tim za prehrano

 
 

Več prispevkov iz Novice