VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO OD 9. 11. 2020 DALJE

Spoštovani starši, dragi učenci!

Z okrožnico MIZŠ z dne 5. 11. 2020 smo bile šole seznanjene, da se bo na podlagi izdanega sklepa ministrice za izobraževanje, znanost in šport (104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19) zaradi še vedno zelo resne epidemiološke situacije v državi, povezane z virusom, vzgojno-izobraževalno delo od 9. 11. 2020 dalje za vse učence OŠ  izvajalo na daljavo.

Za učence od 6. do 9. razreda se bo ta oblika pouka nadaljevala na način, ki je bil vzpostavljen že pred jesenskimi počitnicami, za učence od 1. do 5. razreda pa se bo začel tak pouk izvajati s ponedeljkom in bo nekoliko prilagojen starostni stopnji.

Osnovna navodila za delo vam bomo povzeli v nadaljevanju, ostale stvari pa se boste dogovarjali sproti s posameznimi učitelji.

  1. Pouk na daljavo bo potekal preko enotnega komunikacijskega kanala: Arnesovih spletnih učilnic – SU in MS Teams (videokonference); namen teh ur je vzpostavitev dvosmerne komunikacije med učitelji in učenci s poudarkom na reševanju nejasnosti in nerazumevanja učne snovi ter ohranjanju socialnih stikov.
  2. V ponedeljek do 8. ure zjutraj bo v SU objavljen tedenski načrt dela za posamezni predmet oz. oddelek. Učitelji bodo objavili tudi vsa gradiva in navodila za delo (npr. video posnetki, delovni listi, ppt ali Prezi predstavitve …), objavljen pa bo tudi urnik za srečanja v živo (videokonference). Osnova za izvedbo videokonferenčnih učnih ur bo obstoječ urnik, ki ga imajo učenci v eAsistentu (razen v primeru, če se med seboj dogovorijo drugače).
  3. V primeru izvajanja ure preko videokonference se odsotnost učenca (-ke) vpiše v eAsistent, starši pa morajo naknadno opravičiti izostanek pri razredniku.
  4. Skupne aktivnosti bodo potekale od ponedeljka do petka najdlje do 15. ure, razen v primeru učiteljev in učencev I. triletja; le-ti svoje aktivnosti na daljavo izvajajo v popoldanskem času zaradi prisotnosti staršev. Termine za izvedbo učnih ur v živo bodo razredničarke uskladile s starši.
  5. Razredničarke bodo v tednu od 9. 11. do 13.  11. 2020 izvedle razredno uro z učenci. K tem uram bodo vabljeni tudi starši. Tako bomo tudi njih seznanili z načinom dela preko aplikacije MS Teams.  Razredničarkam I. triletja in II. triletja  se bodo na RU priključili učitelji OPB, pri ostalih razredih pa sorazredniki.

Za vsa dodatna vprašanja se lahko obrnete na vodstvo šole preko e-poštnega naslova info@osenams.si ali na učitelje (seznam), v primeru tehničnih težav pa kontaktirajte računalnikarja – organizatorja informacijskih dejavnosti na e-poštni naslov anton.pajzlar@osenams.si.

S skupnimi močmi bomo zagotovo zmogli biti še boljši!

OSTANITE ZDRAVI!

Vodstvo šole

 
 

Več prispevkov iz Novice