Koledar za izvedbo NPZ (povzet po RIC)

NPZ – koledar

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA – KOLEDAR

1. 9. 2020
torek
Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi  tretjega predmeta,  iz katerega  bodo učenci 9. razreda opravljali NPZ
30. 11. 2020
ponedeljek
Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih  9. in 6. razreda, ki bodo opravljali NPZ
4. 5. 2021
torek
NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
6. 5. 2021
četrtek
NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
10. 5. 2021
ponedeljek
NPZ  iz  tretjega predmeta – BIOLOGIJA za 9. razred
NPZ  iz  angleščine za 6. razred
1. 6. 2021
torek
Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu
2. 6. do 7. 6. 2021
sreda do ponedeljek
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve  ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu
7. 6. 2021
torek
Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu
7. do 9. 6. 2021
ponedeljek do sreda
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu
15. 6. 2021
torek
Razdelitev obvestil o dosežku za učence 9. razreda
24. 6. 2021
četrtek
Razdelitev obvestil o dosežku za učence 6. razreda

 

 Izvedba nacionalnega preverjanja znanja je obvezna za učence 6. in 9. razreda.

 

 
 

Več prispevkov iz Uradne objave