Učenci VOZAČI – kartice in dopis AP MS

Spoštovani starši!

1. V kolikor ima vaš otrok “lansko kartico” za šolski prevoz, ta velja tudi v šolskem letu 2020 / 2021.

2. Če je učenec kartico izgubil, lahko dobite nadomestno kartico proti plačilu na blagajni AP Murska Sobota.

3. V kolikor ima učenec spremembo naslova, nam NUJNO oddajte podpisani obrazec Uskladitev evidence osebnih podatkov učenca, da bomo uredili kartico na pravilno relacijo prevoza.

V kolikor imate dodatna vprašanja, nas lahko pokličete na tel. 02/ 537 14 60 ali nam pišete na: info@osenams.si.

——————————————————————————————————————————————————–

Avtobusni promet d.d. Murska Sobota je poslal dopis na Osnovno šolo I Murska Sobota z določenimi informacijami glede koriščenja šolskih prevozov različnih relacij za učence vozače.

Izvleček:

V preteklem šolskem letu so vsi učenci vozači iz osnovnih šol na območju MO Murska Sobota prejeli letne vozovnice naložene na brezkontaktni kartici. Na podlagi seznama se bodo tem učencev vozovnice za novo šolsko leto podaljšale avtomatsko, tako da otrokom oz. staršem ni potrebno prihajati na prodajna mesta podaljševat vozovnice. Brezkontaktno kartico so učenci prvič prejeli brezplačno. V primeru izgube ali poškodovanja brezkontaktne kartice se proti plačilu 6,00 EUR izdela vozovnica na nadomestno kartico.

Za učence, ki do sedaj še niso uporabljali avtobusnega prevoza, torej učence prvih razredov, učence, ki so se prepisali, se preselili ipd. oz. za katere bodo vozovnice (čip kartice) izdelali prvič, bodo poslali na šolo. V primeru, da učenec že ima avtobusno vozovnico in je prišlo do spremembe relacije, na kateri se bo vozil, je potrebno relacijo na kartici spremeniti. To spremembo lahko uredijo na obstoječi kartici na avtobusni postaji v Murski Soboti na blagajni prodaje vozovnic.

Priporočajo, da otroci kartico nosijo v denarnici ali v trdem etuiju, da ne pride do poškodovanja kartice. Vljudno naprošajo, da naj učenci imajovozovnice s sabo, ko so na poti z avtobusom v šolo in domov. Ob vstopu na avtobus se z brezkontaktno vozovnico evidentirajo na strojčku, ki se nahaja pri vozniku.

 

 
 

Več prispevkov iz Novice