Organizacija dela za učence od 4. do 8. razreda ob vrnitvi v šolo

Spoštovani starši, dragi učenci,

po dolgih tednih se v ponedeljek, 1. 6. 2020, ponovno odpirajo šolska vrata za učence 4. in 5. razreda, 3. 6. 2020 pa še za učence od 6. do 8. razreda.

Predure (ob 7.30) se v tednu od 1. 6. do 5. 6. 2020 NE BODO izvajale, tudi interesnih dejavnosti ali drugih dodatnih aktivnosti do konca šolskega leta ni!

V skladu s strokovnimi usmeritvami Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter priporočili NIJZ, smo pripravili pravila za varno vrnitev v šolo. Pogoj za ponovni vstop v šolske prostore je podpisana izjava starša, ki jo morajo učenci oddati pred vstopom otroka v šolske prostore. S tem vzpostavljamo pogoje varnega učnega okolja za vse učence.

Povezava do izjave: Izjava ob ponovnem vstopu v šolo

Pri upoštevanju ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije pričakujemo podporo in upoštevanje navodil tudi s strani vas, spoštovani starši, za kar se vam že vnaprej zahvaljujemo.

Osnovne informacije za starše in učence o VIZ delu v šoli od 1. 6. 2020

1. Pred vstopom v šolo (1. 6. 2020 oz. 3. 6. 2020) je potrebno razredniku oddati izpolnjeno izjavo.

2. Učenci pridejo v šolo največ 15 minut pred pričetkom pouka.

Učenci od 1. do 4. razreda vstopajo v šolo na vhodu z dvoriščne strani (rdeče stopnišče) ob predvideni uri pouka. (Učenci, ki se vključujejo v jutranje varstvo že od 6. ure, vstopajo v šolo na glavnem vhodu, od 7. ure naprej pa na vhodu z dvoriščne strani.) Na ploščadi šole je potrebno upoštevati razdaljo med osebami (vsaj 1,5 metra).

Učenci od 5. do 9. razreda vstopajo v šolo na glavnem vhodu ob predvideni uri pouka. Na ploščadi šole je potrebno upoštevati razdaljo med osebami (vsaj 1,5 metra).

Starši v šolo ne vstopajo!

3. Učitelji (oz. informator) prevzamejo učence (prvi dan) pri vhodu v šolo ter pospremijo do matičnih učilnic. Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se bodo izvajale znotraj oddelka. Oddelki NE bodo prehajali iz prostora v prostor, prihajalo bo do menjav učiteljev.

Realizacije interesnih dejavnosti ali drugih dodatnih aktivnosti do konca šolskega leta ni!

4. Učencem od 6. do 9. razreda priporočamo nošenje mask na hodniku, v razredu pa po želji.

5. Šolska prehrana je organizirana v razredu oz. šolski jedilnici (ob upoštevanju smernic).

6. Šolski prevozi bodo potekali po naslednji časovnici; 2. privoz in odvozi po voznem redu APMS.

(http://osenams.splet.arnes.si/files/2017/09/vozni_red.pdf)

7. Odhodi učencev: učenci lahko gredo domov po pouku, po opravljenem kosilu ali v času OPB ob dogovorjeni uri. Starše, kateri boste prihajali po otroke, pa naprošamo, da se držijo dogovorjene ure. (13.00, 14.00, 15.00 ali 16.00)

8. Če se bodo pri otroku pojavili znaki/simptomi (povišana telesna temperatura, kašelj, glavobol, slabo počutje, boleče žrelo, nahod, težko dihanje, driska) oz. bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, mora otrok ostati doma, starši pa morajo o tem obvestiti razrednika.

9. Z upoštevanjem vzdrževanja medosebne razdalje, rednim umivanjem rok in čiščenjem oz. razkuževanjem površin in predmetov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem zaščitili sebe in druge.

10. Za dodatna vprašanja se obrnite na razrednika ali tajništvo šole preko e-pošte (info@osenams.si) ali na telefon: 02/537-14-60.

Vodstvo šole

 
 

Več prispevkov iz Novice