OBVESTILO o ponovni vzpostavitvi izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v prostorih šole

Spoštovani starši,

na osnovi sklepa vlade RS z dne 29. 4. 2020 se postopoma odpravljajo tudi omejitve na področju šolstva.

Glede na prejeto okrožnico Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport, izdano dne 8. 5. 2020, vas obveščamo, da se bo vzgojno-izobraževalno delo za učence 1., 2. in 3. razreda OŠ  od 18. 5. 2020 izvajalo v prostorih šole. En teden pozneje, to je od 25. 5. 2020, se bo prav tako začelo izvajati vzgojno-izobraževalno delo v prostorih šole še za učence 9. razreda ter za tiste učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo  minimalne standarde znanja – za slednje se bo lahko v prostorih šole izvajal dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči.

Učenci od 4. do 8. razreda nadaljujejo s šolanjem na daljavo do konca šolskega leta.

Vzgojno-izobraževalno delo se bo izvajalo po obveznem in razširjenem programu ( JV, PB).

Pogoj za ponovni vstop v šolske prostore je podpisana izjava starša, ki jo morajo starši oddati pred vstopom otroka v šolske prostore. S tem vzpostavljamo pogoje varnega učnega okolja za vse učence.

Povezava do izjave: Izjava ob ponovnem vstopu v šolo

Za učence, ki se vzgojno-izobraževalnega procesa v šolskih prostorih ne bodo udeležili iz zdravstvenih razlogov, starši oz. skrbniki predložijo mnenje zdravnika, pediatra.

Povezava do sklepa: Sklep RSK za pediatrijo (30. 4. 2020)

V primeru, da se učenec/učenka ne more vključiti v vzgojno-izobraževalni proces zaradi zdravstvenega stanja ožjih družinskih članov oz. oseb, s katerimi biva v istem gospodinjstvu (rizične skupine), bodo starši oz. skrbniki morali podati izjavo ter morebitne dokaze o obstoju teh okoliščin. Pošljete jo lahko na e-mail: info@osenams.si ali po pošti na naslov: Osnovna šola I Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 32, 9000 Murska Sobota.

Za učence, ki ne bodo vključeni v vzgojno-izobraževalni proces v šolskih prostorih, bo potekalo šolanje na daljavo, kot do sedaj.

Lepo vas  pozdravljamo.

Vodstvo šole

 
 

Več prispevkov iz Novice