Vpis otrok v prvi razred

INFORMACIJE OB VPISU PRVOŠOLCA

V skladu z Zakonom o OŠ( UL, RS, ŠT. 12/2006, spremembe in dopolnitve UR.L. ŠT. 102/2007) morate starši obvezno vpisati otroke, ki bodo v tekočem koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati OŠ, dopolnili 6 let.
Starši ste po zakonu obvezani vpisati otroka v svojem matičnem šolskem okolišu na matični šoli.
V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), a otrok spada v naš šolski okoliš :
– obvezno vpišete otroka pri nas,
– na izbrano šolo naslovite pisno vlogo, v kateri navedite razloge za prešolanje.
Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka v našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka.
Postopek prepisa v drugo šolo je določen v 6. členu Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol.
Starši vpišejo otroka (v 1. razred) v svojem šolskem okolišu, najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis pa vložijo pri šoli, v katero želijo vpisati otroka, vlogo za prepis. Starši lahko prepišejo otroka v šolo zunaj svojega šolskega okoliša tudi v drugem in naslednjih razredih, vendar najkasneje 15 dni pred začetkom novega šolskega leta, če šola, v katero želijo prepisati učenca, s tem soglaša. Če se učenec med šolanjem preseli v šolski okoliš druge osnovne šole, ima pravico dokončati šolanje na šoli, v katero je vpisan.
Vpis poteka v mesecu februarju, v pisarni šolske svetovalne službe na šoli, in sicer v:

  • v ponedeljek, 15.2.2016, od 9.00 do 14.00,
  • v torek, 16.2.2016, od 9.00 do 17.00 in
  • v sredo, 17.2.2016, od 9.00 do 14.00

Prosimo vas, da s seboj prinesete na vpogled otrokov osebni dokument ali rojstni list. Hkrati vas prosimo, da razmislite, če bo vaš otrok potreboval jutranje varstvo ali varstvo po pouku (podaljšano bivanje), saj moramo glede števila oddelkov pridobiti odobritev Ministrstva za šolstvo.

                                                                       Tatjana Cesnik, prof. ped. in soc.
Ravnateljica OŠ I MS

 
 

Več prispevkov iz Novice