Aktivnosti šolskega sklada

AKTIVNOSTI ŠOLSKEGA SKLADA V LETU 2013

Odbor Šolskega sklada OŠ I Murska sobota je v letu 2013 deloval v skladu z zastavljenim planom dela za koledarsko leto. V marcu je bilo podano poročilo za leto 2012 in plan za leto 2013. Opredeljene so bile nekatere nove aktivnosti in napovedane so bile volitve v novi upravni odbor. Volitve so bile napovedane za mesec september z začetkom novega šolskega leta. 8. oktobra 2013 se je prvič sestal novi upravni odbor Šolskega sklada v sestavi: mag. Iztok Lačen, Nataša Šiftar, Melita Bukvič, Nataša Klepec, Tatjana Öri, Silva Nemeš in Silva Težak. Sestanku je prisostvoval prejšnji predsednik odbora mag. Borut Klepec.

V letu 2013 je Šolski sklad še naprej pridobival donatorje in promoviral šolski sklad. Skladno s planom dela za leto 2013 smo na podlagi vlog staršev in priporočila šolske svetovalne službe sredsta namenjali predvsem učencem, ki prihajajo iz socialno šibkih družin za plačilo stroškov šolske prehrane, zimske in poletne šole v naravi ter drugih dejavnosti.

V namen pridobivanja sredstev smo organizirali srečelov ob zaključni prireditvi za starše, božično-novoletni bazar, prvošolcem smo razdelili prenovljeno zloženko Šolskega sklada.

Učenci so tudi v letu 2013 zbirali stari papir in prazne kartuše, izdelovali pa so tudi božično-novoletne voščilnice, ki smo jih ponudili podjetjem in staršem. Zbrana sredstva so bila v celoti namenjena Šolskemu skladu.

Nekaj utrnov z naših prireditev najdete v zavihku Šolski mediji – Fotogalerije.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste se ustavili ob naših stojnicah, si ogledali izdelke učencev, donirali prispevke ali kakorkoli podpirate šolski sklad.

Delo v šolskem skladu je prostovoljno, zato hvala tudi prostovoljcem za njihov čas in prizadevanja.

AKTIVNOSTI ŠOLSKEGA SKLADA V LETU 2013:

Odbor Šolskega sklada OŠ I Murska sobota je v letu 2013 deloval v skladu z zastavljenim planom dela za koledarsko leto. V marcu je bilo podano poročilo za leto 2012 in plan za leto 2013. Opredeljene so bile nekatere nove aktivnosti in napovedane so bile volitve v novi upravni odbor. Volitve so bile napovedane za mesec september z začetkom novega šolskega leta. 8. oktobra 2013 se je prvič sestal novi upravni odbor Šolskega sklada v sestavi: mag. Iztok Lačen, Nataša Šiftar, Melita Bukvič, Nataša Klepec, Tatjana Öri, Silva Nemeš in Silva Težak. Sestanku je prisostvoval prejšnji predsednik odbora mag. Borut Klepec.

V letu 2013 je Šolski sklad še naprej pridobival donatorje in promoviral šolski sklad. Skladno s planom dela za leto 2013 smo na podlagi vlog staršev in priporočila šolske svetovalne službe sredsta namenjali predvsem učencem, ki prihajajo iz socialno šibkih družin za plačilo stroškov šolske prehrane, zimske in poletne šole v naravi ter drugih dejavnosti.

V namen pridobivanja sredstev smo organizirali srečelov ob zaključni prireditvi za starše, božično-novoletni bazar, prvošolcem smo razdelili prenovljeno zloženko Šolskega sklada.

Učenci so tudi v letu 2013 zbirali stari papir in prazne kartuše, izdelovali pa so tudi božično-novoletne voščilnice, ki smo jih ponudili podjetjem in staršem. Zbrana sredstva so bila v celoti namenjena Šolskemu skladu.

Nekaj utrnov z naših prireditev najdete v zavihku Šolski mediji – Fotogalerije.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste se ustavili ob naših stojnicah, si ogledali izdelke učencev, donirali prispevke ali kakorkoli podpirate šolski sklad.

Delo v šolskem skladu je prostovoljno, zato hvala tudi prostovoljcem za njihov čas in prizadevanja.

mag. Iztok Lačen

 

 
 

Več prispevkov iz Uradne objave