Urejenost knjižnice

 

UREJENOST  KNJIŽNICE

 

Knjige v šolski knjižnici so urejene na dva načina:

  • v knjižnici za učence so leposlovne knjige urejene po starostnih stopnja (C, P, M in L), poučne knjige pa po univerzalni decimalni klasifikaciji (UDK); znotraj obeh ureditev pa še po abecedi avtorja oz. naslova.
  • knjižnica za učitelje in neknjižno gradivo je urejeno po UDK in abecedi.

Urejenost kataloga – knjig v računalniku in postavitev knjig na policah knjižnice se morata ujemati.

Primer:

Iščemo Poezije Franceta Prešerna.

V računalniku poiščemo knjigo po avtorju ali naslovu (lahko še po letu izida, jeziku,…).

Na koncu iskanja nam računalnik pove, če je knjiga prosta in kje stoji. V našem primeru je knjiga v knjižnici za učence z oznako starostne stopnje  M- knjige z oranžnim trakom ( M PREŠEREN F., Poezije).
Sedaj poiščemo knjižno polico z oranžnim trakom in črko P. Če je knjiga pravilno odložena jo bomo hitro našli.
Žal pa bomo imeli  z iskanjem knjige veliko težav oz. je sploh ne bomo našli, če je obiskovalec pred nami odložil knjigo na nepravo mesto.

Da boste olajšali iskanje knjig sebi in vsem uporabnikom knjižnice, vas kot knjižničarka lepo prosim:

MED KNJIŽNE POLICE LE Z RAVNILCI ZA ISKANJE KNJIG.

S pravilnim iskanjem in vračanjem knjig na police boste prihranili veliko časa in slabe volje tako sebi kot vsem uporabnikom knjižnice.

 
 

Več prispevkov iz Knjižnica