Poslovni red knjižnice

Šolska knjižnica nudi storitve za učenje, knjige in druge vire,

ki omogočajo vsem članom šolske skupnosti,

da  postanejo kritični misleci in

učinkoviti uporabniki informacij različnih oblik,

formatov in na različnih nosilcih.

UNESCO-v Manifest

 

Pravico do izposojanja knjig in vstopa v čitalnico šolske knjižnice imajo vsi učenci, učitelji in delavci šole; po dogovoru pa tudi bivši učenci naše šole.

Člani knjižnice ne plačujejo članarine.

Delovni čas knjižnice je od 8.30 do 14.30 ure.

Knjižnica je odprta za izposojo:

– v ponedeljek  od 8.  do 10. ure in od 11.  do 13.30 ure,

– od torka do petka od 7.30 do 10. ure in od 11. do 13.30 ure.

V času počitnic je knjižnica zaprta za izposojo.

Vstop v knjižnico in čitalnico ni dovoljen s torbicami – odložimo jih na mizico ob vhodu.

Pri izposoji in vračanju gradiva morajo uporabniki predložiti svojo izkaznico, ki ni prenosljiva.

Izgubo izkaznice oz. izposojene knjige je bralec dolžan nemudoma prijaviti knjižničarki.

Na dom izposojamo učencem le poučne in leposlovne knjige. Izposojevalni rok za knjige je 21 dni, za knjige domačega branja pa 14 dni.  Dokler učenec ne vrne knjige za domače branje, druge ne more dobiti. Uporabnik si lahko podaljša rok za izposojeno knjigo še za 7 dni, če knjiga ni za domače branje.

Priročnikov in serijskih publikacij ne izposojamo na dom; gradivo se uporablja le v čitalnici.

Neknjižno gradivo izposojamo le učiteljem za uporabo pri pouku.

Če bralec izgubi ali poškoduje knjižno enoto (knjigo, revijo, kaseto,…) jo mora nadomestiti z novo oz. v dogovoru s knjižničarko plačati ustrezno odškodnino.

Vsak član knjižnice ima pravico do uporabe računalnika za iskanje gradiva v COBISS/OPAC sistemu. Internet lahko učenci uporabljajo le ob prisotnosti knjižničarke ali učitelja.

V čitalnici lahko uporabljate vso gradivo, ki je na voljo v knjižnici, vendar ga morate pred in po uporabi pokazati knjižničarju zaradi evidence.

Murska Sobota, 01.09.2009

 
 

Več prispevkov iz Knjižnica