Urniki

Spodaj so povezave do splošnih urnikov oddelkov, prostorov in individualnih urnikov učencev.

Za pravilen prikaz urnika posameznega učenca je potrebna identifikacijska številka učenca. Identifikacijsko številko dobijo učenci pri razredniku.

 

URNIKI