PEDAGOŠKI, STROKOVNI IN DRUGI DELAVCI ŠOLE

Ime in priimek  Razrednik Delovno področje
Tatjana Cesnik Ravnateljica
Aleš Benko Pomočnik ravnateljice
Melita Čeleš ŠSS – socialna pedagoginja
mag. Renata K. Vöröš ŠSS – pedagoginja
Milena Zver knjižničarka
Anton Pajžlar ROID
Tatjana Stanko 1. a razredni pouk
Tatjana Fras 1. b razredni pouk
Marianne Kuzmič 1. c razredni pouk
Alja Lipar Drugo  strokovno delo, poučevanje TJA
Marjeta Lapoši Drugo strokovno delo
Ana Casar Drugo strokovno delo, JV
Marijana Štubel 2. a razredni pouk
Barbara Meglič 2. b razredni pouk
Nataša K. Karas 2. c razredni pouk
Filipina Salaj 3. a razredni pouk
Tanja K. Vučko 3. b razredni pouk
Suzana Š. Kodila 3. c razredni pouk
Vanja K. Kuhar 4. a razredni pouk
Irena Ritlop 4. b razredni pouk, PB
Jožica Klar 4. c razredni pouk, PB
Suzana Tivadar 5. a razredni pouk
Melita Bukvič 5. b razredni pouk
Simona Klement 5. c razredni pouk
Slavica Mertuk PB, JV
Martina Felkar PB, JV, GUM
Tatjana Petrovič PB , JV
mag. Iztok Lačen PB , JV, ISP
Andreja Strašek PB , JV, ISP
Nuša Matjašec PB
Bernarda Žižek PB, ISP R, MUS
Melita Žerdin PB, MUS, ISP, JV
Anita Šinko, Nina Zrim PB
Davorin Čeleš, Nina Zrim PB
D. Horvat, Jožica Klar, PB
D. Horvat, S. Klement PB
Janja Varga ISP R
Darja Sever 6. a MAT, MUS IP,DOP, ISP
Irena V. Dervarič 6. b TJA, MUS, DOP 8.,9.r; DOD 8.r
Monika Krančič 6. c GEO, TIN, NIP, DOD
Milena Mohorko 7. a SLO, DOP, DOD 6., 7.r, ISP
Nina Zrim 7. b MAT, MUS,DOP. ISP R, ISP N, PB
Tatjana Car 7. c NAR, BIO
Jasna Žižek 8. a GEO, ZGO, IP,DOD, ISP N
Sandra Horvat 8. b TJN – 1.r NIP, 1.TJN- 2.r, 3.r, NIP 2.triletje, OIP 7., 8., 9.r; 1. TJN 9.r DOD
Andreja Ošlaj 8. c SLJ, MUS, IP, DOD, ISP
Mira Ambruš 9. a MAT, MUS, IP, DOP, ISP N, ISP R
Aleš Benko 9. b Pomočnik ravnateljice; KEM , ISP N
Nataša Titan 9. c TIT, BIO, NIP, DOD
Cvetka Šavel Kerman SLJ, MUS, ISP R
Anita Šinko SLJ, MUS, DOD, DOP ISP R, PB
Silva Vratuša GOS, IP, Organizatorka prehrane
Nataša Šiftar TJA, MUS,DOD, DOP,
Dušanka Horvat ZGO, DDK, PB 5. r, ISP R
Štefan Červek LUM
Darija Jakob FIZ, TIT, DOP, DOD
dr. Slavko Buček MAT, FIZ,  IP SLZ, IP ZVE, IP DIP
Lukrecija Marič GUM, IP, MPZ, OPZ, ISP N, ID- 9OŠ
Simon Hauko TJA, IP MME, IP UBE, NIP RAČ 4. , 5. in  6. r
Peter Juteršnik ŠPO, IP ŠSP, IP ŠZZ
Andrej Perhavec ŠPO, IP ŠSP, IP IŠP
Davorin Čeleš ŠPO,IP, NIP, PLAV, PB
Denis Ficko ŠPO, NIP ŠPO 4. in 5. r, dopolnjevanje na OŠ IV
Nuša Grah TJA
mag. Darko Hederih delo z nadarjenimi učenci
Daša Könye delo z nadarjenimi učenci
Sanda Prkič Rešeta mobilna specialna pedagoginja
Silva Benkovič Pintarič mobilna specialna pedagoginja
Tadeja Zver KEM, DOP, DOD
Tadeja Gobar 1.TJA- 3.r
Nataša Horvat Laborantska dela

Bolniško odsotna: Nevenka Novak Sušec

TAJNIŠTVO

Administrativna dela opravljata poslovna sekretarka Stanka Pihlar in administrator Mitja Horvat.

Za obračun šolske prehrane skrbi referentka Andreja Mikelj.

 

VZDRŽEVANJE ŠOLE

Za šolo in športno dvorano skrbijo: Tomaž Buzeti, Bojan Raduha in Roman Horvat.

KUHINJA

Za prehrano skrbijo: Milena Horvat (vodja), Regina Mesarič, Emilija Kos, Milena Kavaš in Tamara Pucko.

 

ČIŠČENJE ŠOLE

Za čistočo šole skrbijo: Suzana Makovec, Milena Štapek, Bojan Novak, Štefan Cigan, Damjana Miholič , Dominik Gujtman, za čistočo športne dvorane pa Mihael Marič.

 

POMOČ UČENCEM ROMOM

Pomoč učencem Romom nudi Aleksandra Pestner, ki je v delo vključena v okviru projekta Skupaj za znanje (izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti«, katere izvaja Center šolskih in obšolskih dejavnosti v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2021).