Dan: 13. septembra, 2019

  • ID LOGIKA

    Interesna dejavnost LOGIKA za učence 4. in 5. razreda bo meseca septembra in oktobra, vsak torek, od 12.50 do 13.35 v učilnici za matematiko št.16.  VABLJENI!!!!  Murska Sobota, 12. 9. 2019 Mira Ambruš, vodja tekmovanja in mentorica ID logika

    Več →