Šolski otroški parlament

Na šolskem otroškem parlamentu z vodilno temo Šolstvo in šolski sistem, smo se podrobneje ukvarjali z medosebnimi odnosi na naši šoli. Predstavniki razrednih skupnosti so na okrogli mizi  zastopali mnenja sošolcev, izražali so svoja mnenja, jih argumentirali ter o temi tudi razpravljali.

Parlament sta vodili Lana Krančič in Živa Štertak, predstavnici 9.razredov. V prvem delu parlamenta so predstavniki podali poročila in zaključke iz svojih razrednih skupnosti, nato je sledila razprava.

K razpravi sta voditeljici povabili tudi gospo ravnateljico Tatjano Cesnik, mentorico šolske skupnosti Renato Kranjc Vöröš ter mentorico šolskega parlamenta Melito Čeleš, katere so tudi podale svoja razmišljanja.

V zaključku se je vsem predstavnikom mentorica šolskega parlamenta zahvalila za poročila ter konstruktivno razpravo, prav posebej tudi voditeljicama. Zaključili smo z razmišljanjem o tem, da je šola kot institucija vseobsežna, ima številne funkcije in velik pomen v oblikovanju človekove osebnosti. Ni samo kraj, kjer pridobivamo konkretna znanja, temveč je eden od prostorov kjer se družimo, srečujemo s svetom odraslih, ustvarjamo medosebne odnose, oblikujemo svoje osebnosti, pridobivamo znanja za celo življenje in še kaj.