Dan: 25. januar, 2019

  • Šolski otroški parlament

    Šolski otroški parlament

    Na šolskem otroškem parlamentu z vodilno temo Šolstvo in šolski sistem, smo se podrobneje ukvarjali z medosebnimi odnosi na naši šoli. Predstavniki razrednih skupnosti so na okrogli mizi  zastopali mnenja sošolcev, izražali so svoja mnenja, jih argumentirali ter o temi […]

    Več →